a


a
[ei] 1. a, A - shkronja e parë e alfabetit angles. 2. nota "shkëlqyeshëm" (në shkollë); from A to Z - nga fillimi në fund, fund e ktye; A1 - i dorës së parë; i klasit të parë; në gjendje të shkëlqyer. 3. nyje e pashquar: a book -një libër, a day - një ditë. 4. prep. në; twice a day - dy herë në ditë; \$100 a month - 100 dollarë në muaj
* * *
një

English-Albanian dictionary. 2013.